Obecný úrad

Objednávky

2013


_Objednávka č. 1/2013_____________________________________
__Dodávateľ : Katastrálny úrad Trenčín, Správa katastra Prievidza, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 27.2.2013


_Objednávka č. 2/2013_____________________________________
__Dodávateľ : Hornonitrianske bane Prievidza, Odbor odbytu uhlia, Lehotská 640, 972 71  Nováky
___Zverejnené dňa 1.3.2013


_Objednávka č. 3/2013_____________________________________
__Dodávateľ : OPEN - Ing. Peter Ošvát, Nádražná 1088/41, 972 13  Nitrianske Pravno
___Zverejnené dňa 1.3.2013


_Objednávka č. 4/2013
__Dodávateľ : BETTEX, spol. s r. o., Turčianská 511, 972 13  Nitrianske Pravno
___Zverejnené dňa 2.4.2013


_Objednávka č. 5/2013
__Dodávateľ : Maquita, s. r. o., Soľná 738/36, 972 13  Nitrianske Pravno
___Zverejnené dňa 29.4.2013


_Objednávka č. 6/2013
__Dodávateľ : UNISTAV Bojnice, s. r. o., Hurbanovo námestie 29, 972 01  Bojnice
___Zverejnené dňa 16.5.2013


_Objednávka č. 7/2013
__Dodávateľ : Lesagro, s. r. o., Pravenec 419, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 22.5.2013


_Objednávka č. 8/2013
__Dodávateľ : FEREX, s. r. o., Vodná 23, 949 01  Nitra
___Zverejnené dňa 3.9.2013_Objednávka č. 9/2013
__Dodávateľ : Peter Pavlíček - ELEKTROSERVIS, V. Clementisa 6, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 20.12.20132014


_Objednávka č. 1/2014
__Dodávateľ : Ján Offertáler, Valdez S.Ž.P., Kľačno 250, 972 15  Kľačno                                                         
___Zverejnené dňa 13.1.2014


_Objednávka č. 2/2014
__Dodávateľ : Igor Šujan, Poluvsie 143, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 29.1.2014


_Objednávka č. 3/2014
__Dodávateľ : Signo s. r. o., Tatranská cesta 68, 034 01  Ružomberok
___Zverejnené dňa 29.1.2014


_Objednávka č. 4/2014
__Dodávateľ : Igor Šujan, Poluvsie 143, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 6.2.2014


_Objednávka č. 5/2014
__Dodávateľ : Petit Press, a. s., Div. Týždenníkov o. z., Sládkovičova 1, 949 01  Nitra
___Zverejnené dňa 7.2.2014


_Objednávka č. 6/2014
__Dodávateľ : Slovaktual, s.r.o., Pravenec 272, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 21.2.2014


_Objednávka č. 7/2014
__Dodávateľ : BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03  Žilina
___Zverejnené dňa 19.3.2014


_Objednávka č. 8/2014
__Dodávateľ : FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08  Martin
___Zverejnené dňa 26.3.2014


_Objednávka č. 9/2014
__Dodávateľ : Ing. Martin Ličko, Jasenovo 59, 038 22  Slovenské Pravno
___Zverejnené dňa 8.5.2014


_Objednávka č. 10/2014
__Dodávateľ : JUDr. Ján Lacko, Bojnická cesta 28/5, 972 17  Kanianka
___Zverejnené dňa 20.5.2014


_Objednávka č. 11/2014
__Dodávateľ : HD, s.r.o., Ing. Dušan Homola, Chrenovec - Brusno 551, 972 32  Chrenovec - Brusno
___Zverejnené dňa 17.6.2014


_Objednávka č. 12/2014
__Dodávateľ : Petit Press, a. s., Div. Týždenníkov o. z., Sládkovičova 1, 949 01  Nitra
___Zverejnené dňa 10.7.2014


_Objednávka č. 13/2014
__Dodávateľ : ARTON, s.r.o., Komenského 27, 010 01  Žilina
___Zverejnené dňa 24.7.2014


_Objednávka č. 14/2014
__Dodávateľ : SHARKS SLOVAKIA s.r.o., Športová 198/61, 059 11  Hozelec
___Zverejnené dňa 31.7.2014


_Objednávka č. 15/2014
__Dodávateľ : TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04  Bratislava
___Zverejnené dňa 3.9.2014


_Objednávka č. 16/2014
__Dodávateľ : STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava
___Zverejnené dňa 25.9.2014


_Objednávka č. 17/2014
__Dodávateľ : EMS KOMPLET, s.r.o., Mojmírová 12, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 1.10.2014


_Objednávka č. 18/2014
__Dodávateľ : MILCOLN INDUSTRIAL, s.r.o., Záskalická 699/43, 026 01  Dolný Kubín
___Zverejnené dňa 15.10.2014


_Objednávka č. 19/2014
__Dodávateľ : Zeda, s.r.o., Továrenská 1070, 900 61  Gajary
___Zverejnené dňa 20.10.2014


_Objednávka č. 20/2014
__Dodávateľ : EduWork, s.r.o., SNP 754/3, 905 01  Senica
___Zverejnené dňa 26.11.2014


 

Stránkové dni

 

Pondelok: 8:00 - 16:00

Utorok:
nestránkový deň

Streda:
12:00 - 17:00

Štvrtok:
nestránkový deň

Piatok:
8:00 - 12:00

 

 

Kontakt

 

Obecný úrad Poluvsie

Poluvsie č. 251
972 16  Pravenec


tel:
046 / 5442102

poluvsie@poluvsie.sk

 
!!!!!!!!!!!!!!!! STRÁNKA VO VÝSTAVBE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!