Obecný úrad

Zoznam VZN

 2012


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012                                                                        
__o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
___Zverejnené dňa 1.6.2012


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012
__o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Poluvsí
___Zverejnené dňa 1.6.2012


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012
__o dani za psa
___Zverejnené dňa 16.12.2012


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012
__o dani z nehnuteľností
___Zverejnené dňa 16.12.2012


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012
__o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
___Zverejnené dňa 16.12.2012


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012
__o dani za ubytovanie
___Zverejnené dňa 16.12.2012


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012
__ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012
___Zverejnené dňa 16.12.2012
2013


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013                                                                              
__o dani za psa
___Zverejnené dňa 17.12.2013


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013
__o dani z nehnuteľností
___Zverejnené dňa 17.12.2013


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013
__o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
___Zverejnené dňa 17.12.2013


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013
__o dani za ubytovanie
___Zverejnené dňa 17.12.2013


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013
__ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012
___Zverejnené dňa 17.12.2013
2014


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014                                                                    
__ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb v obci Poluvsie
___Zverejnené dňa 15.8.2014


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014
__o prevádzkovom poriadku pohrebiska
___Zverejnené dňa 15.8.2014


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014
__o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe
__náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
___Zverejnené dňa 15.8.2014


 

Stránkové dni

 

Pondelok: 8:00 - 16:00

Utorok:
nestránkový deň

Streda:
12:00 - 17:00

Štvrtok:
nestránkový deň

Piatok:
8:00 - 12:00

 

 

Kontakt

 

Obecný úrad Poluvsie

Poluvsie č. 251
972 16  Pravenec


tel:
046 / 5442102

poluvsie@poluvsie.sk

 
!!!!!!!!!!!!!!!! STRÁNKA VO VÝSTAVBE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!