Obecný úrad

Verejné obstarávanie

na stranke sa pracuje

Profil verejného obstarávateľa
_
_Verejný obstarávateľ : Obec Poluvsie
_Sídlo : Poluvsie 251, 972 16  Pravenec
_IČO : 00318418
_DIČ : 2021162781

_Štatutárny zástupca : Martin Šujan, starosta obce
_Telefón : 046/544 21 02, 0917 940 882
_E-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

_
Obec Poluvsie je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
_
_Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Poluvsie
__Výzva na predloženie cenovej ponuky
____Zverejnené dňa 13.11.2013


_Výmena okien v Materskej škole v Poluvsí
__Výzva na predloženie cenovej ponuky
____Zverejnené dňa 10.2.2014
_Výmena okien v Materskej škole v Poluvsí - príloha
____Zverejnené dňa 10.2.2014


_Materiálno - technické vybavenie DHZ Poluvsie
__ Výzva na predloženie cenovej ponuky
____Zverejnené dňa 14.3.2014


_Materiálno - technické vybavenie DHZ Poluvsie
__ Výzva na predloženie cenovej ponuky
____Zverejnené dňa 8.4.2014


_Ochrana charakteristického vzhľadu a revitalizácia 
_časti Pustý prieloh

__ Výzva na predloženie cenovej ponuky
____Zverejnené dňa 13.8.2014


_Rekonštrukcia miestnych komunikácií
__ Výzva na predloženie cenovej ponuky
____Zverejnené dňa 19.8.2014


_Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Poluvsie
__Výzva na predloženie cenovej ponuky
____Zverejnené dňa 21.10.2014


_Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome
__ Výzva na predloženie cenovej ponuky
____Zverejnené dňa 25.2.2016

_Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome - príloha č. 1
____Zverejnené dňa 25.2.2016


_Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Poluvsie
__Výzva k súťaži
___Zverejnené dňa 6.10.2016


_Cintorín Poluvsie
__ Výzva na predloženie cenovej ponuky
____Zverejnené dňa 26.10.2017


_Rekonštrukcia a zateplenie domu kultúry
__ Výzva na predloženie cenovej ponuky
____Zverejnené dňa 26.10.2017


 

__ Výzva na predloženie cenovej ponuky
 

Stránkové dni

 

Pondelok: 8:00 - 16:00

Utorok:
nestránkový deň

Streda:
12:00 - 17:00

Štvrtok:
nestránkový deň

Piatok:
8:00 - 12:00

 

 

Kontakt

 

Obecný úrad Poluvsie

Poluvsie č. 251
972 16  Pravenec


tel:
046 / 5442102

poluvsie@poluvsie.sk

 
!!!!!!!!!!!!!!!! STRÁNKA VO VÝSTAVBE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!